Kim bơm keo làm theo yêu cầu

Chúng tôi nhận gia công Kim bơm keo công nghiệp theo yêu cầu !

Hình dạng, kích thước mũi theo yêu cầu chuyên biệt cho nhiều dòng máy bơm keo khác nhau !